TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Đào tạo

Department Of Academic Affairs

pdtao@tdu.edu.vn

Các kênh Zalo hỗ trợ (các bạn chỉ cần tham gia 1 trong các nhóm phía dưới)

 

TÊN NHÓM HỖ TRỢ

LINK ZALO

Phòng Đào Tạo hỗ trợ SV (Nhóm 1)

https://zalo.me/g/hdbemf891

Phòng Đào Tạo hỗ trợ SV (Nhóm 2)

https://zalo.me/g/gdways254

Phòng Đào Tạo hỗ trợ SV (Nhóm3)

https://zalo.me/g/ggbgpq770

Phòng Đào Tạo hỗ trợ SV (Nhóm 4)

https://zalo.me/g/npgjpe561

Phòng Đào Tạo hỗ trợ SV (Nhóm 5)

https://zalo.me/g/lsjety872

Hỗ trợ tân sinh viên khoá 17

https://zalo.me/g/tfanax204

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông