TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Đào tạo

Department Of Academic Affairs

pdtao@tdu.edu.vn

KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 2, ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022 - 2023 KHÓA 15, KHÓA 14 (NGÀNH DƯỢC, THÚ Y)

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông