TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Đào tạo

Department Of Academic Affairs

pdtao@tdu.edu.vn

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHÂN HỌC KỲ 3, KHÓA 16, 17, 18 - NĂM HỌC 2023 - 2024

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông