TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Đào tạo

Department Of Academic Affairs

pdtao@tdu.edu.vn

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

STT

Họ tên

Chức vụ

Email

1

Lê Phú Nguyên Hải

Phó Trưởng phòng - Phụ trách phòng

lpnhai@tdu.edu.vn

2

Huỳnh Thanh Danh

Phó Trưởng phòng

htdanh@tdu.edu.vn

3

Đặng Huy Hoàng

Chuyên viên

dhhoang@tdu.edu.vn

4

Trần Thị Hồng Loan

Chuyên viên

tthloan@tdu.edu.vn

5

Lê Thị Mỹ Trang

Chuyên viên

ltmtrang@tdu.edu.vn

6

Trần Thanh Khương

Chuyên viên

ttkhuong@tdu.edu.vn

7

Âu Nguyễn Khôi Nguyên

Chuyên viên

anknguyen@tdu.edu.vn

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông