TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Đào tạo

Department Of Academic Affairs

pdtao@tdu.edu.vn

CÁC QUY CHẾ - QUY ĐỊNH

Số hiệu văn bản

Nội dung văn bản

QUYẾT ĐỊNH 302 – 10/5/2021

(Áp dụng từ Khóa 16 trở về sau)

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tây Đô

QUYẾT ĐỊNH 484 – 17/9/2014

(Áp dụng từ Khóa 15 trở về trước)

Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tây Đô

QUYẾT ĐỊNH 432 – 03/9/2015

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tây Đô

QUYẾT ĐỊNH 994 – 17/12/2020

Quyết định về việc ban hành Quy định về việc tổ chức thi   kết thúc học của Trường Đại học Tây Đô

QUYẾT ĐỊNH 206 – 28/3/2023

Quyết định về việc ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường Đại học Tây Đô

 

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông