TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Phòng Đào tạo

Department Of Academic Affairs

pdtao@tdu.edu.vn

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023 - ĐỢT 2

Copyright © 2023

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông