Thông tin đào tạo

Sinh viên xem lịch thi HK1 đợt 1 năm học 2019 - 2020 Các lớp Đại học Ngôn ngữ Anh 12A, 12B, 12C tại đây

Sinh viên xem phòng thi lại, thi Vượt, thi cải thiện học kỳ 1 đợt 1 năm học 2019 - 2020 tại đây

Sinh viên xem Lịch thi học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020  đợt 1 Lớp LTTC-ĐH D12A tại đây.

Go to top