Thông tin đào tạo

Thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2016

chi tiết tại

http://tdu.edu.vn/thong-bao/635-vu-hoc-vua-lam-2-nam-2016.html

 

 

Lịch thi học kỳ 2 lần 1 khóa 7,8,9 năm học 2015-2016

Tải về

hoặc

https://drive.google.com/file/d/0B_15DgVp7AGoWm1EbHVPaWNBRFFYSllPTkw3TU5mTzNWMTJ3/view?usp=sharing

Go to top