Thông tin đào tạo

Sinh viên xem thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 tại đây

Sinh viên xem Thông báo lịch thi học kỳ 1 đợt 2 năm học 2019 -2020 - bổ sung tại đây

Sinh viên xem lịch thi HK1 đợt 1 năm học 2019 - 2020 Các lớp Đại học Ngôn ngữ Anh 12A, 12B, 12C tại đây

Sinh viên xem phòng thi lại, thi Vượt, thi cải thiện học kỳ 1 đợt 1 năm học 2019 - 2020 tại đây

Go to top