Thông tin đào tạo

TKB bổ sung học phần Tiếng Anh định hướng Toeic 1

Xem chi tiết

Sinh viên xem chi tiết Kế hoạch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học khóa 7 (2012 – 2016), các lớp cao đẳng khóa 8 (2013 – 2016), các lớp liên thông khóa 8 và 9 – đợt 1 năm 2016 và lớp vừa làm vừa học. bên dưới

Kế hoạch Lễ

Thông báo dự Lễ

Go to top