Thông tin đào tạo

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017

Sinh viên lưu ý các lớp ghép để sử dụng bộ lọc thời khóa biểu theo lớp để lọc TKB chính xác hơn.

Xem Chi tiếtChi tiết

https://drive.google.com/file/d/0B_15DgVp7AGod0FJZHVpNVBHeG51MVQ3ZDA0empjcUlHbG9j/view?usp=sharing

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017

Sinh viên lưu ý các lớp ghép để sử dụng bộ lọc thời khóa biểu theo lớp để lọc TKB chính xác hơn.

Xem Chi tiết

https://drive.google.com/file/d/0B_15DgVp7AGoVzhJUUEtX3lXay04ZGNBZmg2aF9jaDBoM0JR/view?usp=sharing

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2016 -2017 các khóa 7-8-9-10

xem chi tiết

 

 

Lịch dạy GDTC1 K11, HK1-2016-2017

Xem chi tiết

Go to top