Thông tin đào tạo

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2016 -2017 các khóa 7-8-9-10

xem chi tiết

 

 

Lịch dạy GDTC1 K11, HK1-2016-2017

Xem chi tiết

 

Xem chi tiết

.

Thời gian phúc khảo từ ngày 30/9/2016 đến hết ngày 7/9/2016.

 Nhận đơn và nộp đơn phúc khảo cho Thầy Đặng Huy Hoàng Phòng Đào tạo.

Lịch thi tốt nghiệp trung cấp khóa 9

xem chi tiết

Go to top