Thông tin đào tạo

lịch học thực hành tin học căn bản

Lịch bắt đầu : 13/3/2017

xem chi tiết

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017

Sinh viên lưu ý các lớp ghép để sử dụng bộ lọc thời khóa biểu theo lớp để lọc TKB chính xác hơn.

Xem Chi tiếtChi tiết

https://drive.google.com/file/d/0B_15DgVp7AGod0FJZHVpNVBHeG51MVQ3ZDA0empjcUlHbG9j/view?usp=sharing

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017

Sinh viên lưu ý các lớp ghép để sử dụng bộ lọc thời khóa biểu theo lớp để lọc TKB chính xác hơn.

Xem Chi tiết

https://drive.google.com/file/d/0B_15DgVp7AGoVzhJUUEtX3lXay04ZGNBZmg2aF9jaDBoM0JR/view?usp=sharing

Go to top