Thông tin đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /TB-ĐHTĐ

Cần Thơ, ngày   tháng   năm 2021

                      

THÔNG BÁO

Về việc nhắc nhở sử dụng tài khoản email cá nhân do Trường cấp


Vừa qua, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo phòng Đào tạo xây dựng phương án giảng dạy online học kỳ 1, năm học 2021 -2021 bắt đầu từ ngày 26/7/2021, nhằm chuẩn bị tốt cho công tác giảng dạy online qua phần mềm Google Classroom và Google Meet.

Nay, Ban Giám hiệu đề nghị Lãnh đạo các Khoa/Bộ môn trực thuộc Trường triển khai nhắc nhở cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên đăng nhập sử dụng tài khoản email Trường (có phần mở rộng là @tdu.edu.vn) để kiểm tra tình trạng hoạt động mail do nhà trường cung cấp để cập nhật kịp thời các mail không vào được hoặc quên mật khẩu trước ngày 20/07/2021, nhằm chuẩn bị tốt cho việc giảng dạy và học tập trực tuyến.

Mọi thắc mắc trong việc đăng nhập tài khoản email vui lòng liên hệ Ban Quản trị thông tin và truyền thông 0292 2473 111, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được hỗ trợ.

Lưu ý: Giảng viên và sinh viên phải sử dụng tài khoản email do Trường cung cấp mới có thể tham gia lớp học online.

Đề nghị Trưởng các đơn vị trực thuộc quan tâm thực hiện nghiêm túc các nội dung thông báo này.

 

 eduemail

 

Số thứ tự

Tên biểu mẫu

Ghi chú

1

Mẫu đơn chuyển trường

 Tải về

2

Mẫu đề nghị học chung lớp

Tải về

3

Mẫu đơn  học lại

Tải về

4

Mẫu đơn nghỉ học tạm thời

Tải về

5

Mẫu đơn xét miễn và công nhận điểm học phần

Tải về

6

Mẫu đơn học cùng lúc hai chương trình

Tải về

7

Mẫu đơn miễn học phí

Tải về

8

Mẫu cam kết in bằng tốt nghiệp

Tải về

9

Mẫu đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp

Tải về

10

Mẫu đăng ký xét tốt nghiệp – tín chỉ

Tải về

11

Mẫu đăng ký học phần trễ hạn

Tải về

12

Mẫu đóng tiền học lại trễ hạn

Tải về

13

Mẫu giấy vào lớp

Tải về

14

Mẫu giấy ủy quyền

Tải về

15

Mẫu giấy đề nghị cấp bảng sao

Tải về

16

   Mẫu giấy đề nghị hoãn xét tốt nghiệp

Tải về

 

1192013134522bieumauyellow-1451289266

 1. HỖ TRỢ SINH VIÊN:
 2. Cách 1: Sinh viên cần hỏi thông tin nhanh, có thể tham gia vào một trong hai group ZALO của phòng đào tạo hỗ trợ sinh viên theo link bên dưới
    1. Nhóm 1: https://zalo.me/g/gdways254 (Đã vượt số lượng đăng ký)
     1. Nhóm 2: https://zalo.me/g/ggbgpq770
      1. Lưu ý: Các bạn sinh viên đăng nhập phải có thông tin Họ tên - Lớp (ví dụ: Huỳnh Thanh Danh - CNTT 16A)
 3. Hoặc quét mã QR
 4. z2757556176948 d96a802066d0247e6917cfcc5ebb99a8
 5. Cách 2: Nếu hỏi những vấn đề cần tra cứu tốn thời gian hoặc đặt lịch hẹn với phòng đào tạo
 6. Vào trang đào tạo đại học Tây Đô:      http://daa.tdu.edu.vn/
  1. v Chọn biểu tưởng góc dưới bên phải

   Nếu đang online sẽ hiện tên như bên dưới

 7. hinh4
 8. Nói chuyện trực tiếp với phòng đào tạo
 9. hình 1
 10. Nếu đang ngoại tuyến bạn có thể chọn gửi mail (mail của trường có đuôi tdu.edu.vn) để xin thông tin hoặc đặt lệnh hẹn

  hinh 3

  Phòng đào tạo nhận được thông tin và trả lời qua mail hoặc gửi biểu mẫu mà bạn cần.

Sinh viên xem lịch thi học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020 - Đợt 2 (bổ sung) - Có số lượng sinh viên trả nợ thi cùng các lớp Đại học các Khóa 11, 12, 13, 14 tại đây.

Go to top