Thông tin đào tạo

tnghiep

Sinh viên chọn banner thông tin các đợt tốt nghiệp bên dưới để xem danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp:

   22222  33333333333  

 

 

 

 

 

 

 

 

2222

Các bạn sinh viên cần xác nhận các nội dung:

  • Xác nhận nợ môn
  • Xác nhận học xong
  • Đăng ký bảng điểm cá nhân

LƯU Ý: SINH VIÊN PHẢI ĐỌC KỸ CÂU HỎI MỚI ĐIỀN THÔNG TIN, SINH VIÊN ĐIỀN KHÔNG ĐÚNG FORM SẼ KHÔNG XÁC NHẬN ĐƯỢC.
CHỌN ĐÚNG FORM ĐĂNG KÝ BẢNG ĐIỂM HAY FORM XÁC NHẬN NỢ MÔN HỌC XONG

ĐĂNG NHẬP EMAIL ĐỂ ĐIỀN THÔNG TIN CHO FORM 

1.Bangdiem   2.xacnhan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Rectangle: Rounded Corners: Đăng ký 
bảng điểm học kỳ
 1.  
 2. HỖ TRỢ SINH VIÊN:
 3. Cách 1: Sinh viên cần hỏi thông tin nhanh, có thể tham gia vào một trong bốn group ZALO của phòng đào tạo hỗ trợ sinh viên theo link bên dưới
     1. Nhóm 1: https://zalo.me/g/hdbemf891 (Đã vượt số lượng thành viên tham gia)
      1. Nhóm 2: https://zalo.me/g/gdways254 (Đã vượt số lượng thành viên tham gia)
      2. Nhóm 3: https://zalo.me/g/ggbgpq770 (Đã vượt số lượng thành viên tham gia)
      3. Nhóm 4: https://zalo.me/g/npgjpe561 (Các bạn đã tham gia các nhóm 1,2,3 không cần tham gia nhóm 4)
     1. Lưu ý: Các bạn sinh viên đăng nhập phải có thông tin Họ tên - Lớp
     2.            (ví dụ: Huỳnh Thanh Danh - CNTT 16A)
 4. Hoặc quét mã QR
 5. bbbbbbbbbbbb
 6. Cách 2: Nếu hỏi những vấn đề cần tra cứu tốn thời gian hoặc đặt lịch hẹn với phòng đào tạo
 7. Vào trang đào tạo đại học Tây Đô:      http://daa.tdu.edu.vn/
  1. v Chọn biểu tưởng góc dưới bên phải

   Nếu đang online sẽ hiện tên như bên dưới

 8. hinh4
 9. Nói chuyện trực tiếp với phòng đào tạo
 10. hình 1
 11. Nếu đang ngoại tuyến bạn có thể chọn gửi mail (mail của trường có đuôi tdu.edu.vn) để xin thông tin hoặc đặt lệnh hẹn

  hinh 3

  Phòng đào tạo nhận được thông tin và trả lời qua mail hoặc gửi biểu mẫu mà bạn cần.

Sinh viên xem lịch thi học kỳ 1 - Năm học 2019 - 2020 - Đợt 2 (bổ sung) - Có số lượng sinh viên trả nợ thi cùng các lớp Đại học các Khóa 11, 12, 13, 14 tại đây.

Go to top