- Sinh viên các khóa 11, 12, 13, 14 xem thông báo đăng ký học phần (chính khóa, học lại, học cải thiện, học vượt) xem tại đây.

- Sinh viên từ khóa 10 trờ về trước đăng ký học lại, học cải thiện xem tại đây.

- Sinh viên các khóa 11, 12, 13, 14 xem hướng dẫn đăng ký học phần (chính khóa, học lại, học cải thiện, học vượt) tại đây.

- Ghi chú: SV khóa 11, 12, 13, 14 truy cập web đăng ký học phần trực tuyến sv.tdu.edu.vn 

1. Sinh viên đăng ký học phần không được liên hệ số điện thoại 02922.473.111 hoặc liên hệ trực tiếp Ban QT thông tin và truyền thông.

2. Sinh viên quên mật khẩu liên hệ Phòng Công tác chính trị - QL Sinh viên.

 

3. SV đăng ký học phần không được và muốn hỗ trợ qua group zalo https://zalo.me/g/eytfzb506(SV mở trình duyệt web truy cập địa chỉ https://zalo.me/g/eytfzb506sau đó mở zalo bằng phiên bản web đăng nhập zalo và tham gia nhóm)

 

 

Go to top