Lịch thi tốt nghiệp khóa 7 lần 1 các lớp đại học, cao đẳng, liên thông - 2016

xem chi tiết

https://drive.google.com/file/d/0B_15DgVp7AGoWC16MF9SbXRRblRjTW9PR3JPcTBaOGd4clF3/view?usp=sharing

danh sách chi tiết các lớp đại học cao đẳng

 https://drive.google.com/file/d/0B_15DgVp7AGoTWlpR3lNd1ZnTGJRVHpfUzVzWTRRTFVqWU93/view?usp=drivesdk

danh sách liên thông

https://drive.google.com/file/d/0B_15DgVp7AGoLXVGQXlYNVJkbjUwQ0NHMXdoR3hac2J0TGZV/view?usp=sharing

Go to top