- Giảm 50% học phí đối với con liệt sĩ

- Giảm 30% học phí đối với con thương binh, bệnh binh, người kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có thẻ chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh, con mồ côi cả cha lẫn mẹ, con mồ côi cha hoặc mẹ có sổ hộ nghèo.

- Giảm 30% học phí cho mỗi sinh viên học sinh đối với anh, chị, em ruột cùng đang học tại trường.

- Giảm 20% học phí đối với con người dân tộc thiểu số có sổ hộ nghèo.

Thủ tục được hưởng giảm học phí như sau:

- Học sinh, sinh viên nộp các hồ sơ, giấy tờ liên quan một bộ cho phòng Công tác chính trị và quản lý học sinh, sinh viên.

- Học sinh, sinh viên xem danh sách được giảm học phí trên các thông báo của Nhà trường và tại phòng Tài chính Kế hoạch.

- Khi nộp học phí, học sinh, sinh viên chỉ nộp phần học phí còn lại sau khi đã được giảm.

- Các giấy tờ chứng minh để được hưởng chế độ chính sách phải có xác nhận của phòng Lao động Thương binh xã hội hoặc các cơ quan có chức năng.

Mức giảm trên được áp dụng cho các học kỳ chính, không áp dụng đối với học kỳ hè, học lại.

Học sinh, sinh viên được miễn giảm học phí theo quy định tại thông tư số 23/2001/TTLT/ BTC – BLĐTBXH (Anh hùng Lực lượng Vũ trang, Anh hùng Lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của liệt sỹ, con của thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của bệnh binh) ngoài mức miễn giảm theo quy định của Trường liên hệ với Phòng Công tác chính trị và Quản lý học sinh, sinh viên để được hướng dẫn thủ tục hỗ trợ học phí từ ngân sách nhà nước.

Go to top