Thông tin tuyển sinh

Thông tin đào tạo

Các bạn sinh viên xem thông báo lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học - Liên thông - Văn bằng 2 và các khóa cũ năm 2022 - Đợt 1 bên dưới.

Danh sách sinh viên tốt nghiệp kèm theo tại đây.

118-0001

118-0002

Go to top