Thông tin tuyển sinh

Thông tin đào tạo

 

 

Sinh viên lớp đại học dược liên thông, văn bằng 2 và chính quy học tối sáu, thứ bảy và chủ nhật xem lịch thi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2021-2022 tại đây.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top